Lorex Player

Lorex Player

Miễn phí
Nó dùng để xem dự phòng video hồ sơ hành PC trên ECO Loạt DVR
Người dùng đánh giá
4.0  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Lorex Player dùng để xem dự phòng video hồ sơ hành PC trên ECO Loạt DVR được cho vào danh sách trên. Làm người mẫu được tài trợ bởi một người như sau: LH110 ECO Loạt (LH114, LH118, LH116), LH130 ECO2 Loạt (LH138, LH136), LH120 ECO Loạt, LH010 ECO BLACKBOX Loạt (LH014, LH018, LH016).
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: